Amendementen

Op deze pagina staan amendementen, die in de raadsperiode 2018-2022, door Wewa (mede) ingediend zijn en bij de besluitvorming ook aangenomen zijn. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorgelinkt naar het desbetreffende amendement.

November 2019

Transitievisie Warmte (Programmabegroting 2020-2023)

In dit amendement is het bedrag voor de Transitievisie warmte aangepast. Dit naar aanleiding van de ingediende motie uit juli 2019