Spreekteksten

Op deze pagina vindt u de verschillende spreekteksten die door de raadsleden van Wewa ,in de raadsperiode 2018-2022, uitgesproken zijn bij de diverse besluitvormende raden. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorverwezen naar de gehele spreektekst

September 2020

Concept Regionale Energie Strategie (RES)

Juli 2020

Algemene beschouwingen Kaderbrief
Jaarstukken 2019
Regionale Energie Strategie (RES)

November 2019

Begroting 2020-2023

Juli 2019

Kaderbrief

Februari 2019

Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed

Oktober 2018

Afvalbrengstation

September 2018

Biomassacentrales
Detailhandelstructuurvisie

Mei 2018

Coalitieakkoord