Spreekteksten

Op deze pagina vindt u de verschillende spreekteksten die door de raadsleden van Wewa ,in de raadsperiode 2018-2022, uitgesproken zijn bij de diverse besluitvormende raden. Wanneer u op het onderwerp klikt wordt u doorverwezen naar de gehele spreektekst

Januari 2022

motie vrijstelling giften bijstand
motie Ambitiedocument de Passage

November 2021

Begroting 2022-2025

Juli 2021

Kaderbrief 2022-2025

Juni 2021

Programma van eisen De Dreef

Januari 2021

Inclusief beleid

September 2020

Concept Regionale Energie Strategie (RES)

Juli 2020

Algemene beschouwingen kaderbrief
Jaarstukken 2019
Regionale Energie Strategie (RES)

November 2019

Begroting 2020-2023

Juli 2019

Kaderbrief

Februari 2019

Maatschappelijk vastgoed

Oktober 2018

Afvalbrengstation

September 2018

Biomassacentrales
Detailhandelstructuurvisie.docx

Mei 2018

Coalitieakkoord