Jan Willem Viergever

Ik ben Jan Willem Viergever. Als lid van Wewa ben ik overtuigd van het belang en nut van een lokale politieke partij die onvoorwaardelijk de belangen van alle inwoners van Waddinxveen nastreeft. Mijn focus richt zich met name op een gezond financieel beleid, evenwichtige groei en aanbod van betaalbare huisvesting voor de diverse bewoners groepen.

   Helma Schippers – van Rhee

   Hallo, mijn naam is Helma Schippers-Van Rhee, sinds 2011 raadslid voor WeWa.
   vol enthousiasme zet ik mij in voor de lokale partij van Waddinxveen.
   De veiligheid van de inwoners vind ik belangrijk maar ook de sport en het verkeer.
   Ik zet mij de komende jaren graag weer in voor onze Parel aan de Gouwe

   Portefeuilles:

   -openbare orde en veiligheid
   -integrale handhaving
   -openbare ruimte
   -archeologie en monumenten
   -onderwijs en kinderopvang
   -maatschappelijk vastgoed
   -sport
   -verkeer en vervoer
   -afval en grondstoffen

    Jaap Bardelmeijer

    Sinds 1992 woon ik met veel genoegen in Waddinxveen. Na een ruime werkzame periode eerst als verpleegkundige, daarna als manager in de gezondheidszorg, ben ik nu werkzaam als vrijwilliger bij Vluchtelingen werk en bij Hip. Ik ben altijd al geïnteresseerd in de politiek en heb nu daadwerkelijk de tijd om me in te zetten voor een Waddinxveen waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. Mijn doel in de politiek is te verbinden; burgers met burgers en burgers met de overheid. Vertrouwen is daarbij essentieel. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een toegankelijke en begrijpelijke communicatie. Daarnaast zal ik me hard maken voor een plezierige samenleving in een goed sociaal klimaat. Met oog voor elkaar.

    Portefeuilles:

    -kunst en cultuur
    -volksgezondheid
    -duurzaamheid
    -werk en inkomen
    -jeugdzorg
    -wmo

     Sylvia Vink-Vermeulen

     Ik ben Sylvia Vink. Sinds 2014 ben ik lid van de gemeenteraad voor Weerbaar Waddinxveen (WeWa) en sinds 2018 fractievoorzitter. WeWa staat voor een direct beleid en een open structuur. Ik zet mij ervoor in om dit met WeWa waar te maken. Met mijn oplossend vermogen streef ik naar open communicatie en samenwerking met elkaar en het leggen van verbindingen.

     Portefeuilles:

     -bestuurlijke coördinatie
     -regionale samenwerking
     -voorlichting en communicatie
     -dienstverlening en bedrijfsvoering
     -ruimtelijke ordening
     -economie
     -greenport
     -wonen
     -natuur en recreatie
     -grondzaken
     -financiën