Beleidsprogramma

Weerbaar Waddinxveen (WeWa) wil dat de inwoners van Waddinxveen onbevangen en zelfbewust in het leven kunnen staan. Zij moeten in vrijheid kunnen kiezen en hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen. Vanuit die visie opereert WeWa.

Voor WeWa is iedere inwoner gelijkwaardig. Wij komen niet alleen op voor het belang van een enkele groep, maar voor de samenleving als geheel.
WeWa streeft naar een samenleving met respect voor de sociale, persoonlijke normen en waarden van jong tot oud.

WeWa staat voor een gemeente waarin voorzieningen aanwezig zijn voor de behoefte en ontwikkeling van iedereen.
Openbare voorzieningen zoals sportverenigingen, buurthuizen, scholen, winkels en zorgcentra dienen goed bereikbaar te zijn voor alle inwoners.

Wewa is voor participatie. Daarom blijft WeWa luisteren naar de vragen, meningen en oplossingen van alle inwoners.
De vergaderingen van WeWa zijn vanzelfsprekend openbaar.

Bent u benieuwd naar ons volledige beleidsprogramma?

Ons beleidsprogramma 2022-2026 samen staan wij sterk vindt u hier: Beleidsprogramma 2022-2026 Samen staan we sterk.