Waddinxveen schaft hondenbelasting af

Waddinxveen schaft volgend jaar de hondenbelasting af en verlaagt de onroerende zaakbelasting (ozb) voor bedrijven met 1,5 procent. De andere gemeentelijke belastingen blijven gelijk of worden met het inflatiepercentage verhoogd.

“We zijn financieel gezond”, zegt wethouder Hannie van der Wal-Hortensius (D66) over de meerjarenbegroting 2019-2022 die donderdag is verschenen. “Er zijn in de komende tijd nog wel pittige uitgaven voor het onderwijs en de sport te doen, maar er is voldoende ruimte om die financieel op te vangen en ook het weerstandsvermogen is meer dan voldoende.”

De totale belastingdruk voor de inwoners van Waddinxveen blijkt volgend jaar zelfs lager te zijn dan die in de omliggende gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas, al zijn de tarieven wel iets hoger dan gemiddeld in ons land.

Om ouders zonder belastingvoordeel tegemoet te komen gaat de gemeente met een nieuwe regeling bijdragen in de kosten van peuteropvang zodat alle kinderen tussen twee jaar en drie maanden en vier jaar een kansrijke start krijgen. Voor dat doel is 30.000 euro vrijgemaakt.

Preventieteam

Van Gouda wordt in 2020 de opvang van vrouwen en dak- en thuislozen en het beschermd wonen overgenomen. Het preventieteam Wadwijzer krijgt jaarlijks 373.000 euro voor meer jeugd- en opvoedondersteuning, het terugdringen van laaggeletterdheid en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Geweld hoort nergens thuis”, aldus b en w.

Activiteiten van jongeren die zelf wat willen organiseren worden voortaan uit een apart fonds eenmalig gesubsidieerd. Aan het opsporen van criminele jeugd- en jongerenoverlast wordt meer gedaan. Voor de veiligheid op straat gaat burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis de inzet van flexibel cameratoezicht regelen.

Waddinxveen gaat uit van de bouw van 300 woningen per jaar, vooral in Park Triangel dat uiterlijk in 2028 met 2.700 woningen zal zijn volgebouwd. Daarbij gaat het ook om meer huurwoningen in de sociale- en vrije sector, oplopend naar 30 procent van het totaal. De slaagkans voor jongeren op een huis wordt groter gemaakt.

Onderzoek wordt gedaan naar sloop of nieuwbouw van sporthal ‘de Dreef’. Intussen werkt wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) ook aan een betere fiets- en wandelverbinding vanuit Park Triangel naar zowel de sporthal als het Coenecoop College, dat nieuw gaat bouwen, en het winkelhart Gouweplein.

Het bomenbestand wordt uitgebreid om de groene uitstraling van het Gouwedorp te kunnen behouden. Daarbij wordt ook de relatie met waterrecreatie versterkt. Met groen en water zal ook innovatief worden omgegaan voor een minimale wateroverlast of watertekort. Een stresstest maakt daarvan deel uit.

Rompslomp

Met een budget van 25.000 euro wordt gestreefd naar een ondernemersvriendelijk Waddinxveen. “We denken actief mee met het bedrijfsleven en verkennen samen kansen en mogelijkheden”, belooft wethouder Gezina Atzema (VVD). Voorts komen meer mensen aan het werk omdat het aantal uitkeringsgerechtigden in drie jaar tijd wordt gehalveerd.

Voor inwoners en ondernemers wil de gemeente zichtbaarder, laagdrempelig en aanspreekbaar zijn. Iedereen moet ook goed kunnen zien hoe besluiten in het raadhuis tot stand komen, vinden b en w. Voor het meedenken, meepraten en meedoen wordt elk jaar 40.000 euro uitgetrokken.

“Er staan grote veranderingen en ontwikkelingen op stapel”, verwachten b en w. De energietransitie, de zorgtransitie en de komst van de Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving zijn daar ingrijpende en veelomvattende voorbeelden van.

“Met onze begroting leggen we daarvoor het fundament in de komende vier jaar”, stelt het college vol trots. “Dit college doet veel meer dan het alleen mogelijk maken van koopzondagen zoals de oppositiepartijen beweren”, vult wethouder Henry ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks) aan.

Bron AD: https://www.ad.nl/gouda/waddinxveen-schaft-hondenbelasting-af~abe7fea3/